Co je sociální firma? 

Sociální firma je klasická firma, která podniká na běžném trhu. Jejím cílem je zaměstnávání lidí, kteří mají ze zdravotních či sociálních důvodů problém najít a udržet si práci. Sociální firma respektuje specifické potřeby svých zaměstnanců a usiluje o maximální využití jejich potenciálu.Více o sociálních firmách se dočtete na www.socialnifirmy.cz.